top of page

Privacy Verklaring

Inleiding

Levenscirkel neemt jouw privacy zeer ernstig en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met griet@levenscirkel.com

Wie is Levenscirkel?

Levenscirkel is de eenmanszaak van Griet Muyshondt (handelsnaam Levenscirkel), met kantoor te Poverstraat 16A te 1700 Sint-Martens-Bodegem, ingeschreven met als ondernemingsnummer BE0844258801. Levenscirkel is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Levenscirkel jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Levenscirkel persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Levenscirkel voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Levenscirkel worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratieDoeleinde: Verlenen van de dienst zelf

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, dossiergegevens,fFinanciële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

 • Grondslag: uitvoering van de overeenkomst

 • Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie en financiële administratie

 • Gegevens: NAW-gegevens, leveringadres, factuuradres, E-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, Accountnummer, bestelnummer, inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

 • Grondslag: uitvoering van de overeenkomst

 • Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Afhandelen klachten

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, dossiergegevens, Financiële gegevens, degevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

 • Grondslag: uitvoering van de overeenkomst

 • Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing Doeleinde: Direct, affiliate en social marketing, retargeting en nieuwsbrief

 • Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product, Social media account, User ID / Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang

 • Betrokken belang: Commercieel belang

 • Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website Doeleinde: Website analytics

 • Gegevens: Surfgedrag, Locatie

 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang

 • Betrokken belang: Commercieel belang

 • Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanbieden

 • Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

 • Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

 • Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

 • Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie

 • Gegevens: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, inhoud van het bericht

 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

 • Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding Doeleinde: Cameratoezicht

 • Gegevens: Bewakingsvideo

 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang

 • Betrokken belang: Commercieel belang

 • Bewaartermijn: 14 dagen
   

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Levenscirkel heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Levenscirkel over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Levenscirkel. Je kunt verzoeken dat Levenscirkel je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Levenscirkel te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Levenscirkel of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Levenscirkel te verkrijgen. Levenscirkel zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Levenscirkel je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door Levenscirkel
Een verzoek kan verstuurd worden naar griet@levenscirkel.com. Levenscirkel zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Levenscirkel een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Levenscirkel je verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens worden doorgegeven aan: Supersaas.nl en MomoYoga.com (online agenda voor inschrijvingen in wekelijkse lessen), en Mailchimp (marketing).
Het kan zijn dat Levenscirkel verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

​Wat zijn cookies en hoe gebruikt Levenscirkel ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Levenscirkel worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Levenscirkel worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

​Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

​Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

​Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Levenscirkel je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar griet@levenscirkel.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Levenscirkel jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar ditzelfde emailadres. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. 

Follow Us

 • Black Twitter Icon
 • Facebook
 • Instagram
bottom of page